กรมการข้าวจัดพิธีบวงสรวงแม่โพสพ เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 62

20190610 0001 9กรมการข้าวจัดพิธีบวงสรวงแม่โพสพ เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 62

 

A1 001

กรมการข้าวจัดพิธีบวงสรวงแม่โพสพ เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล
เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 62

 

         วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ ณ ลานแม่โพสพกรมการข้าว พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมการข้าว ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง พิธีบวงสรวงแม่โพสพ จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะถึงพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 อย่างเป็นทางการ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน : ภาพ

กลุ่มประชาสัมพันธ์ : รายงาน