อธิบดีกรมการข้าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2562 “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Hอธิบดีกรมการข้าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2562 “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย
ก้าวไกลสู่สากล” 
ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

Presentation1

อธิบดีกรมการข้าวเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต วันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2562 “ชาวนายุคใหม่ พัฒนาข้าวไทย ก้าวไกลสู่สากล” ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานร่วมเปิดงานกับ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว ในพิธีเปิดงาน“วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคเหนือ) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562” พร้อมทั้งทำพิธีทำขวัญข้าว และเยี่ยมชมบูธ เช่น อุทยานพันธุ์ข้าว,นาแปลงใหญ่,บูธสินค้าแปรรูปจากข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

          การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าว รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การแสดงผลงานด้านวิชาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชาวนา เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของข้าว รวมทั้งเชิดชูเกียรติชาวนา