กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562

Hกรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562

Presentation1

         เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะผู้บริหารกรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำพุทธศักราช 2562 ณ ท้องสนามหลวง