กรมการข้าว ทำพิธีสมโภชองค์แม่โพสพ

Hกรมการข้าว ทำพิธีสมโภชองค์แม่โพสพ

 Slide1

Slide2

 

กรมการข้าว ทำพิธีสมโภชองค์แม่โพสพ

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ กรมการข้าว นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมกับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมการข้าว ได้ทำพิธีสมโภชองค์แม่โพสพ โดยได้ถวายเครื่องไทยธรรม และชุดภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมกับรับนำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การปฏิบัติงาน

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน