รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมและให้สัมภาษณ์ รายการ ฮาร์ดคอร์ข่าว ทางช่อง ททบ.5

003รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมและให้สัมภาษณ์ รายการ ฮาร์ดคอร์ข่าว ทางช่อง ททบ.5

 

A1 001

 

รองอธิบดีกรมการข้าว เข้าเยี่ยมและให้สัมภาษณ์ รายการฮาร์ดคอร์ข่าว ทางช่อง ททบ.5

           วันที่ 17 พฤษภาคม 2562  ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ททบ.นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าวและคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมและให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "ฮาร์ดคอร์ข่าว" เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560