รองอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ชวนร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 62

Hรองอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ชวนร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 62

001

รองอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์สดผ่านรายการ
บ่ายนี้มีคำตอบ ชวนร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 62

 

                  วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ (ช่อง 9 MCOT HD) นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าวและคณะ ได้ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ผ่านรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ในหัวข้อสนทนา “การจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562”