กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

IMG 1555กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

 page

        วันที่ 25 มกราคม 2560 กรมการข้าว ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบรอบปีที่ 4 ณ อาคารใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

นิวัฒน์  วะปะนัง : ภาพ/ข่าว