รอง อธข.หารือแนวทางประชารัฐข้าวหอมมะลิตลาดเฉพาะร่วมกับเจ้าของรางวัล “ข้าวที่ดีที่สุดในโลก”

DSC 0093รอง อธข.หารือแนวทางประชารัฐข้าวหอมมะลิตลาดเฉพาะร่วมกับเจ้าของรางวัล “ข้าวที่ดีที่สุดในโลก”

รอง อธข.หารือแนวทางประชารัฐข้าวหอมมะลิตลาดเฉพาะร่วมกับเจ้าของรางวัล “ข้าวที่ดีที่สุดในโลก”

t01

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท ธนสรรไรซ์ จำกัด อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว และคณะจากกรมการข้าว เข้าเยี่ยมบริษัทธนสรร ไรซ์ จำกัดโดยมีนายศิริพงษ์ วรอภิญญาภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ และนางดวงพร วรอภิญญาภรณ์ ให้การต้อนรับ

ในเบื้องต้นกรมการข้าวและบริษัทธนสรร ไรซ์ จำกัด ได้ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิตลาดเฉพาะในโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงกับการส่งออกข้าวหอมมะลิคุณภาพไปตลาดต่างประเทศในอนาคต ตลอดจนการผลิต-เก็บรักษาความหอมของข้าวให้คงทนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตข้าวของโรงงานซึ่งมีเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีโกดังอุณหภูมิต่ำเก็บรักษาคุณภาพข้าวหอมมะลิเพื่อคงความสด คงกลิ่นหอม ก่อนส่งจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีประเทศจีน ฮ่องกง เป็นตลาดหลัก

สำหรับบริษัทธนสรรไรซ์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจโรงสีข้าวมากว่า 20 ปี และขยายธุรกิจเป็นผู้ส่งออกตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ปัจจุบันติดอันดับผู้ส่งออกรายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศ และส่งข้าวหอมมะลิเข้าประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ Best rice in the World หรือ “ข้าวที่ดีที่สุดในโลก” ประจำปี 2516 ที่ผ่านมา.

วชิรวิทย์ บุญสุข : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว