กรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “ข้าวนอกนา” นำเกษตรกรตัวจริงพบผู้บริโภค ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

h 4001 กรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “ข้าวนอกนา” นำเกษตรกรตัวจริงพบผู้บริโภค ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

m 10.5.62.1s

กรมการข้าว ร่วมพิธีเปิดงาน “ข้าวนอกนา” นำเกษตรกรตัวจริงพบผู้บริโภค
ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์

 

           เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน “ข้าวนอกนา” ร่วมกับ นายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์        บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

           โดยมี นางสาวทรงสิริวรรณ เลิศณรงค์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ “ข้าวนอกนา” ทางผู้จัดได้มีแนวคิดและอยากจะนำเสนอมุมมองว่า หากข้าวเดินทางออกนอกนาแล้ว...ข้าว...จะไปที่ไหนได้บ้างและสิ้นสุดการเดินทางอย่างไร เพื่อแสดงถึงคุณค่าและประโยชน์ของข้าว ตั้งแต่เรื่องสามัญประจำบ้านช่วยแก้ปัญหาพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงการแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์   เพื่ออุปโภคบริโภค เพื่อให้เห็นคุณประโยชน์ของข้าวในหลากหลายมิติ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงนาจำลอง, ผูกปิ่นโตข้าว, นิทรรศการพันธุ์ข้าวชื่อแปลกต่าง ๆ กว่า 50 สายพันธุ์, การรณรงค์ลดขยะรักษ์โลก (Zero Waste) งดการใช้ Single-use-plastic และการจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากข้าวและส่วนต่าง ๆ ที่มาจากข้าว โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

           “ข้าว” นับเป็นอาหารจานหลักของคนไทยทุกคน แต่น้อยคนนักที่จะเรียนรู้และสนใจคุณประโยชน์ของข้าวอย่างจริงจัง และคนที่จะมองเห็นความสำคัญของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยอย่าง “ข้าว” ว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร การจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยเจตนารมณ์ที่ดีของภาคเอกชนที่ได้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้าวจากจังหวัดต่าง ๆ ให้เกษตรกรตัวจริงมาพบผู้บริโภคจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่ออุ้มชูกระดูกสันหลังของประเทศต่อไป

           สิ่งที่เป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือ ชาวกรุงเทพมหานคร จะได้มีโอกาสได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสำคัญกับข้าว ทั้งร่วมเรียนรู้นิทรรศการข้าว และนับเป็นโอกาสที่ดีจะมีองค์กรใส่ใจทั้งข้าว อาหารจานหลักที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามานานและช่วยรณรงค์ลดขยะเพื่อรักษ์โลกไปพร้อม ๆ กัน

           นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน