กระทรวงเกษตรฯ ซ้อมใหญ่พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 62

PRD 9455 01 กระทรวงเกษตรฯ ซ้อมใหญ่พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 62

001

002

 

กระทรวงเกษตรฯ ซ้อมใหญ่พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 62

          วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการซ้อมใหญ่พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพญาแรกนาในปีนี้ ทางกรมการข้าว นำโดยนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว นายวิฑูรย์ ไทยถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารกรมการข้าวได้เข้าร่วมในการซ้อมครั้งนี้ด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว : ข่าว
นายสุรศักดิ์ มิ่งภูษา : ถ่ายภาพ