กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสตมวาร ครบรอบ100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

Hกรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสตมวาร ครบรอบ100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต

page

วันที่ 20 มกราคม 2560 ดร.สุวัฒน์  เจียระคงมั่น  รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสตมวาร ครบรอบ 100 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กรมชลประทาน