รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

Hรองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

001

รองอธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย นางจุรี ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา โดยมี นางศรีอำไพ โอษฐ์งาม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ให้การต้อนรับ

            ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมการข้าว ที่ 28/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561ตั้งอยู่ที่ ตำบลชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 13 คน ซึ่งขณะนี้ศูนย์ได้เริ่มผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2562 เป็นฤดูกาลแรก โดยมีเป้าหมายการผลิต 500 ตัน โดยใช้เมล็ดพันธุ์ขยาย จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จำนวน 23 ตัน มีสมาชิกแปลงขยายพันธุ์จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านสะแกซำ บ้านหัววัว และบ้านศิลาชัย จำนวน 92 รายพื้นที่ 1,987 ไร่

            ซึ่งในการดำเนินงานในระยะต่อไปจะได้ดำเนินงานโครงการของกรมการข้าวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 3 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche market) จำนวน 3 อำเภอ 6 กลุ่ม
  2. โครงการศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 8 อำเภอ 13 กลุ่ม
  3. โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 10 กลุ่ม