กรมการข้าวเยือนเฮยหลงเจียงดูการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

72197กรมการข้าวเยือนเฮยหลงเจียงดูการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

 

 

A1 001

กรมการข้าวเยือนเฮยหลงเจียงดูการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร

เมื่อเร็วนี้ นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้เดินทางไปดูงาน บริษัท ตงเหอ หนงเย่อ จำกัด ณ เมืองฉิงอัน มณฑลเฮยหลงเจียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่าการมาดูงานในครั้งนี้ เนื่องจาก บริษัท ตงเหอ หนงเย่อ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร ซึ่งบริษัทนี้ได้มีการทำการตลาดข้าวอินทรีย์ประสบผลสำเร็จมาไม่น้อยกว่า 28 ปี ผลการดำเนินงานที่ค่อนข้างชัดเจน ได้มีการเชื่อมโยงการผลิตข้าวอินทรีย์และการตลาดกับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตรงกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะให้การทำการเกษตรมีตลาดรองรับชัดเจน

นอกจากนี้ยังได้มีการมีการควบคุมการผลิตข้าวให้มีมาตรฐาน และควบคุมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อย่างเข็มงวด ก่อนการแจกจ่ายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นผู้ผลิต ตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว พร้อมทั้งมีมาตรฐานการรับรองต่างๆ พร้อมกันนี้ยังได้มีการทำการตลาดในรูปแบบซื้อขายในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ผมดูแล้วเราสามารถนำมาปรับใช้ในโครงการอินทรีย์ 1 ล้านไร่ได้อย่างลงตัว นอกจากนี้เราก็ยังสามารถปรับมาใช้กับการเชื่อมโยงการตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร” นายประสงค์กล่าวในที่สุด