กระทรวงเกษตรฯ ซ้อมย่อยพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 62

PRD 8498กระทรวงเกษตรฯ ซ้อมย่อยพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 62

Untitled Panorama2

PRD 8498   PRD 8615

PRD 8807   PRD 8655

 

กระทรวงเกษตรฯ ซ้อมย่อยพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 62

 

          วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการซ้อมย่อยพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพระยาแรกนาในปีนี้ ทางกรมการข้าว นำโดยนายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว นายวิฑูรย์ ไทยถาวร ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารกรมการข้าวได้เข้าร่วมในการซ้อมครั้งนี้ด้วย

นางสาวชัชพร มานะกิจ : ข่าว

นายวชิรวิทย์ บุญสุข : ถ่ายภาพ