กรมการข้าวร่วมกับสยามคูโบต้าและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจัดสัมมนา“โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ”

14605กรมการข้าวร่วมกับสยามคูโบต้าและหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจจัดสัมมนา“โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ

กรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 
จัดงานสัมมนา 
โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ

rama

                วันที่ 3 สิงหาคม 2559 กรมการข้าว ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ จัดงานสัมมนา โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย” และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงานการจัดสัมมนา

                ในส่วนของ บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายซึโตมุ มิยาโกชิ ที่ปรึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าว) ปาฐกาพิเศษ ก้าวสู่การเป็นชาวนามืออาชีพแบบญี่ปุ่น” มาเผยเทคนิคการปลูกข้าวให้ได้คุณภาพสูง โดยประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรควบคู่กับการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตและคุณภาพดียิ่งขึ้น

                ในภาคบ่าย จะเป็นการเสวนา หัวข้อ โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ” โดยมีนายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พูดถึงการปฏิรูปข้าวไทยด้วยกลไกสหกรณ์ฯ ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษากรมการข้าวพูดถึงการทำนาสมัยใหม่ด้วยไอทีฯ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร จากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ พูดถึงการเปลี่ยนแปลงโลก นายวัลลภ มานะธัญญา ประธานบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด พูดถึงการตลาดข้าวยุคใหม่ และนายบุญมี สุระโคตร ประธานวิสาหกิจชุมชน ศุนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสงจังหวัดศรีสะเกษ พูดถึงเรื่องต้นแบบชาวนายุคใหม่

                การสัมมนา โลกเปลี่ยนไว ชาวนาไทยต้องปรับ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรุ้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้กลุ่มชาวนาที่ทำนาแบบแปลงใหญ่ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทสไทย และสามารถนำไปปรับเปลี่ยน พัฒนาการผลิตข้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทำให้กลุ่มชาวนาเข้มแข็ง ผลิตข้าวมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาด ส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมา

นางสาววริศรา ทรัพย์เกษม /ข่าว

นายวชิรวิทย์ บุญสุข /ภาพ