รมต.กษ.เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เดินหน้างานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

H 12.01.60รมต.กษ.เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเดินหน้างานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

n 12.01.60 a

รมต.กษ.เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เดินหน้างานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด“การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่” ณ ห้องคอนเวนชั่น ABC โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

        การสัมมนาในครั้งนี้มีบุคลเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เกษตรจังหวัด ผู้จัดทำแปลง เกษตรกรผู้นำที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการแปลง ผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม ผู้สังเกตการณ์ ผู้สื่อข่าว วิทยากร และผู้ดำเนินการจัด รวม 1,700 คน

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การเชื่อมโยงตลาด การสร้างเครือข่าย และกรณีศึกษาแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ ให้สามารถนำไปพัฒนาการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

       ในการนี้ นายกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “ตลาดนัดผลสำเร็จงานแปลงใหญ่” และร่วมรับฟังการอภิปราย เรื่อง “ทิศทางเดินหน้าการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560” โดยนายสมชาย ชาญณรงค์กุล    อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร        

       

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน