กรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Hกรมการข้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 pagepage1

            วันที่ 13 มกราคม 2560 ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  รองอธิบดีกรมการ พร้อมด้วยคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ