สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์นำ ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี 2560 มามอบให้แก่กรมการข้าว

IMG 0824สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์นำ  ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี 2560 มามอบให้แก่กรมการข้าว

s1

s2 

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์นำ  ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี 2560 มามอบให้แก่กรมการข้าวโดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยผู้บริหารกรมการข้าว มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวร่วมพิธีมอบ สค.ส.ครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารสำนักกรมการข้าว บางเขน กรุงเทพฯ

                                                                                                                      วชิรวิทย์ บุญสุข  ภาพ / ข่าว