กรมการข้าว จับมือกรมประมงร่วมใจปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ทั่วประเทศ

h 001กรมการข้าว จับมือกรมประมงร่วมใจปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ทั่วประเทศ

กรมการข้าว จับมือกรมประมง

ร่วมใจปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ ทั่วประเทศ

m 4.08.59. 01 s

m 4.08.59. 02 s

m 4.08.59. 03 s 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัย เปิดกรวยดอกไม้ พร้อมนำกล่าวเฉลิมพระเกียรติฯ และเปิดโครงการ “กรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก    จังหวัดปทุมธานี

โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ - แหล่งน้ำให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูจำนวนประชากรปลาไทยในแหล่งน้ำให้กับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ดั่งคำพูดที่ว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” จัดเป็นโครงการที่ดีเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคล โดยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปทุมธานี กรมประมง เป็นพันธุ์ปลายี่สก และปลานิล ในครั้งนี้รวมจำนวน 84,000 ตัว ถือเป็นการเปิดตัวนำร่องโครงการฯต้นแบบในครั้งนี้อีกด้วย และจะขยายผลในส่วนภูมิภาค โดยจะจัดให้มีการปล่อยปลาไปทั่วประเทศ จำนวน 756,000 ตัว ในระหว่างวันที่ 4 – 11 สิงหาคม 2559 ภายใต้โครงการกรมการข้าวรวมใจปล่อยปลา 840,000 ตัว ทั่วประเทศต่อไปโดยพร้อมเพียงกัน

ในโอกาสเดียวกันนี้ อธิบดีกรมการข้าว นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสังฆทาน และปัจจัย พร้อมรับพร พรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป ในนามกรมการข้าว

            สุรชัย  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน  

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน