กรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมงานพิธี“รดน้ำขอพร” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ณ กระทรวงเกษตรฯ

H 11.04.62 .1กรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมงานพิธี“รดน้ำขอพร” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์  ณ กระทรวงเกษตรฯ

11.04.62 .1 s

11.04.62 .2 s

11.04.62 .3s

กรมการข้าว เดินทางเข้าร่วมงานพิธี“รดน้ำขอพร” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ 
ณ กระทรวงเกษตรฯ
 

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2562 นายลักษณ์ วจนานวัชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วย นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมในพิธี “รดน้ำและขอพร” เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562” ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรุงเทพฯ

โดยมี นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงานเทศกาลวันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นประเพณีอันงดงามสืบทอดมาแต่โบราณ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านจะได้มีกิจกรรมร่วมกัน รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมไทย และความสมัครสมานสามัคคีขององค์กรสังคมและประเทศชาติ

ในโอกาสวันสงกรานต์ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งในปีพุทธศักราช 2562 นี้ คณะข้าราชการผู้บริหาร และบุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมใจกันสืบสานวัฒนธรรมด้วยการสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากท่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอน้อมรับคำอวยพร ...ความเป็นสิริมงคล...แก่ทุกท่านสืบไป

ในการนี้ นายประสงค์  ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวนำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมในพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน