รองอธิบดีกรมการข้าว(นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง)ให้การต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

102120รองอธิบดีกรมการข้าว  ให้การต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 

รองอธิบดีกรมการข้าว (นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง)

ให้การต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ THA 5054

ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

page ok

          วันที่ สิงหาคม 2559 นายอลงกรณ์ กรณ์ทอง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี  นางกาญจนา  กล้าแข็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  กองวิจัยและพัฒนาข้าวและคณะเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ให้การต้อนรับ Mr. Yukiya Amano ผู้อำนวยการใหญ่ของทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศและคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและผลสำเร็จของโครงการ THA 5054 : Increasing Adaptability for Adverse Environment Tolerance in Rice Germplasm Using  Nuclear Techniques ของกรมการข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี