กรมการข้าว จัดงานวันสงกรานต์ สืบสาน ประเพณีไทย ประจำปี 2562

H10.04.62.1กรมการข้าว จัดงานวันสงกรานต์  สืบสาน ประเพณีไทย ประจำปี 2562

 

 

10.04.62.1 s

10.04.62.2 s

กรมการข้าว จัดงานวันสงกรานต์

สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

 

         เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562 เพื่อรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพฯ

         พร้อมกันนี้ นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว      

                     นายวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว      

                     นายไชยวัฒน์ วัฒนไชย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว      

                     นายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว

                     นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่นที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว

                      นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว

                      นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว             

ให้เกียรติเดินทางเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

         โดยมี นายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นผู้แทนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว นำกล่าวขอพรจากผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

         ด้วยประเพณีไทยแต่โบราณ ได้ถือเอาวันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันสงกรานต์ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติ ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติแต่โบราณนั้น มีกิจกรรมที่กระทำสืบทอดกันมา ยังความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยประกอบกิจกรรมที่แสดงถึงความงดงามของวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่า อาทิ การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ การรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ การปล่อยนกปล่อยปลา กระทั่งการขนทรายเข้าวัดอันเป็นกุศโลบายที่แยบยล ของคนไทยที่กระทำสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างยาวนาน และในโอกาสนี้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมการข้าว พร้อมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลสงกรานต์

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน