กรมการข้าว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

h 9.01.60กรมการข้าว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

 

กรมการข้าว จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์

พร้อมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560

9.01.60 A s

9.01.60 B s

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. นายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว  เป็นประธานใน“พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560” ณ อาคารสำนักงานกรมการข้าวเกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ

ในการนี้ได้ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ และได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดอยู่ดีบำรุงธรรม (วัดออเงิน)  มาประกอบศาสนพิธีทางศาสนาอาทิเช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ อาราธนาศีล รับศีล สมาทานศีล และถวายดอกไม้ ธูป เทียน กรวดน้ำ พรมน้ำมนต์ พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560โดยได้นิมนต์พระจำนวน 59 รูป มาร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร ในครั้งนี้ด้วย    เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานราชการกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน