กรมการข้าวร่วมพิธีส่งมอบ “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี”

DSC 0110กรมการข้าวร่วมพิธีส่งมอบ “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี”

1

2

กรมการข้าวร่วมพิธีส่งมอบ “สวนป่ารักน้ำ” เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง-ราชินี” 

  วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถ.กำแพงเพชร3 กรุงเทพฯนางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว ในนามของอธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบ “สวนป่ารักน้ำ” จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้แก่มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และเป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองให้เพิ่มขึ้น โดยมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีส่งมอบในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ.