“อธิบดีกรมการข้าวคนใหม่” พร้อมรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกัน ในนามกรมการข้าว

h DSC 1991 “อธิบดีกรมการข้าวคนใหม่” พร้อมรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกัน ในนามกรมการข้าว

m 4001s

“อธิบดีกรมการข้าวคนใหม่” พร้อมรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกัน ในนามกรมการข้าว

 

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว นายประสงค์  ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เดินทางเข้าปฏิบัติราชการพร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว ให้การต้อนรับ และร่วมการประชุมผู้บริหารกรมการข้าวเพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีการนำเสนอข้อมูลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ ที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกรมการข้าวรับผิดชอบ

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน

อธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

พร้อมรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน ร่วมกัน ในนามกรมการข้าว