ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมการข้าวคนที่ 8

mm 44ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมการข้าวคนที่ 8

DSC 1515 .55

62 02 08 A01 Copy

  62 02 08 A02 Copy 

mm 44

 

ร่วมแสดงความยินดี อธิบดีกรมการข้าวคนที่ 8

 

            วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมการข้าว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมกันให้การต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว โดยมีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติงานที่กรมการข้าวเป็นวันแรก ในการนี้ได้มีพิธีไหว้แม่โพสพ ศาลพระภูมิ และเจ้าที่ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน