กรมการข้าวจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านนิทรรศการ ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2562

106531 Copyกรมการข้าวจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านนิทรรศการ ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2562

 

  106523 1   

106520  106514

 

กรมการข้าวจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านนิทรรศการ
ในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2562

        วันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมจักรพันธ์ นายประสงค์ ประไพตระกูล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าวมอบหมายให้ นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว เป็นประธานในการประชุมระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องแนวทางการจัดนิทรรศการ และแสดงผลงานวิชาการด้านข้าว ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศและระดับเขต เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 -7 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณกรมการข้าว เกษตรกลาง บางเขน