กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

h 5.01.60 60กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

s 5.01.60 takbad60

s 5.01.60 sks60 

            เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในงานทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 60 รูป เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าวร่วมตักบาตรในครั้งนี้ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์           

            ในโอกาสเดียวกันนี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เดินทางเข้าขอพรผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในครั้งนี้ด้วย

นายสร้างสรรค์  ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน