ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องสูบน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ED กข-57-1-0502-06-001 (รรข.) และน้ำมันเบนซิน 95 สำหรับเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ED กรข. กข 56-1-1208-03-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียดแนบ