คณะผู้จัดงาน AGRITECHNICA ASIA 2020 เข้าเยี่ยมคำนับหารือกรมการข้าว เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ

IMG 9308 คณะผู้จัดงาน AGRITECHNICA ASIA 2020 เข้าเยี่ยมคำนับหารือกรมการข้าว เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ

2562 01 29 01

คณะผู้จัดงาน AGRITECHNICA ASIA 2020 เข้าเยี่ยมคำนับหารือกรมการข้าว เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ

 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ กรมการข้าว สมาคมการเกษตรเยอรมนี คณะผู้บริหารการจัดงาน AGRITECHNICA ASIA และ Hotri ASIA ในปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

1. Mr. Bernd Koch ตำแหน่ง DLG International GmbH

2. Mrs. Katharina Staske ตำแหน่ง Project Manager of AGRITECHNICA ASIA

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานในประไทย คือ คุณวันวิสาข์ บริษัท VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd.

เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อหารือกับกรมการข้าวเกี่ยวกับงาน AGRITECHNICA ASIA 2020 ที่จะจัดระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ประเทศไทย ซึ่งการเข้าพบในครั้งนี้ มีประเด็นหารือเกี่ยวกับงานฯ ที่ต่อเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมาเมื่อปี พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวกับข้าว คือ การผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เกษตรแม่นยำในการผลิตข้าว การใช้เทคโนโลยีเครื่องหยอดข้าวเพื่อลดค่าใช้จ่าย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในการผลิตข้าว และการจัดโปรแกรมสำหรับชาวนาเป็นต้น

โดยกรมการข้าวเห็นว่างานนิทรรศการดังกล่าวมีความสำคัญและเกี่ยวข้องการงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพของกรมการข้าว รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นชอบการเข้าเยี่ยมคำนับในครั้งนี้