อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชม "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

Hอธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมชม "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

453231

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นายกฤษณพงษ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เดินทางไปเยี่ยมชม "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและบริเวณสนามเสือป่า กรุงเทพฯ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ด้วย