กรมการข้าวประชุมเตรียมความพร้อมวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 13 ปี

DSC 2235กรมการข้าวประชุมเตรียมความพร้อมวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 13 ปี

 

2562 01 11 aaa001

กรมการข้าวประชุมเตรียมความพร้อม

วันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 13 ปี

 

          วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนากรมการข้าว ครบรอบ 13 ปี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการข้าว