นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโรงสีข้าวเศรษฐกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

h 001นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโรงสีข้าวเศรษฐกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

9.01.62 s

9.01.62 2s

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโรงสีข้าวเศรษฐกิจชุมชน
ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

 

           เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก) มีเกษตรกรปลูกข้าวในพื้นที่กว่า 25 ราย  ในการนี้ได้ร่วมเกี่ยวข้าวกับเกษตรกร  ภายในแปลงนาของนางยวง เว้บ้านแพ้ว ซึ่งปลูกข้าวพันธุ์ กข51 จำนวน 15 ไร่  ณ โรงสีข้าวเศรษฐกิจชุมชนบ้านคลองสิบสี่ (โรงสีข้าวประชารัฐ) ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

        ในโอกาสเดียวกันนี้ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และคณะให้การต้นรับ และบรรยายสรุป

         สำหรับในเขตหนองจอกมีพื้นที่การทำนา 58,123 ไร่ มีเกษตรกรทำนาจำนวน 2,709 ราย นิยมปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1, ข้าวพันธุ์ กข43, ข้าวพันธุ์ กข47, ข้าวพันธุ์ กข57 และข้าวพันธุ์ กข61 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ผ่านการรับรองจากกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว

 

นายสร้างสรรค์ ดีรื่น นายช่างภาพชำนาญงาน
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน