ศูนย์วิจัยนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกนาแปลงใหญ่ที่ได้รับผลกระทบพายุโซนร้อน “ปาบึก”

134984ศูนย์วิจัยนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกนาแปลงใหญ่ที่ได้รับผลกระทบพายุโซนร้อน “ปาบึก”

A1 001

ศูนย์วิจัยนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกนาแปลงใหญ่
ที่ได้รับผลกระทบพายุโซนร้อน
“ปาบึก”

 

          นายสมบูรณ์ สุวรรณโณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช กรมการข้าว เปิดเผยว่า จากการที่พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ได้พัดผ่านพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งผลให้มีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การทำนา ซึ่งข้อมูลจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ออกสำรวจพบว่ามีพื้นที่นาที่ได้รับผลกระทบ รวมจำนวน 27,207 ไร่ ในขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าจะเสียหายบางส่วนหรือเสียหายทั้งหมด

          สำหรับในวันนี้ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนชี้แจง ทำความเข้าใจในการดูแลแปลงนาที่ถูกน้ำท่วม และให้คำแนะนำโดยให้ชาวนาเร่งระบายน้ำออกจากแปลงนาที่ถูกน้ำท่วม เพื่อลดระยะเวลาการสุกแก่ของข้าวและลดการสูญเสียคุณภาพข้าวด้านต่างๆ เนื่องจากเมล็ดข้าวจะแช่น้ำนานเกินไป ทำให้เปอร์เซ็นต์เมล็ดข้าวที่ได้จากการขัดสีลดลง ในพื้นที่ อำเภอปากพนัง อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอหัวไทร ซึ่งในขณะนี้ ทางกรมการข้าวได้กำชับให้ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด และให้ประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการฟื้นฟูช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

          นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำในการเก็บรักษาตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวนาได้เก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง ที่อาจจะเกิดความเสียหายจากความชื่น สัตว์พาหะและแมลงที่อาจมีมากในช่วงนี้ โดยให้ขนย้ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเก็บไว้ในที่สูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

          ในขณะนี้ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราชได้ประสานงานกับศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ได้ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่ได้สำรองไว้ สามารถช่วยเหลือชาวนาได้ตามระเบียบของทางราชการ ประกอบด้วย พันธุ์ปทุมธานี 1, กข49 และพันธุ์ กข41