กรมการข้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตร-ขอพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจขับเคลื่อนงานข้าวของประเทศ

h 001กรมการข้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตร-ขอพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจขับเคลื่อนงานข้าวของประเทศ

 

m 001 s

m 002 s

m 003 s

m 004 s

m 005 s

 

กรมการข้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตร-ขอพรปีใหม่เพื่อเป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจขับเคลื่อนงานข้าวของประเทศ

          วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณกรมการข้าว กรุงเทพฯ ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมการข้าว ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร-ขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นตลอดปี 2562 ประกอบด้วยการไหว้พระแม่โพสพ ศาลพระภูมิชัยมงคล เจ้าที่ ก่อนเข้าสู่พิธีสงฆ์เพื่ออาราธนาศีล รับศีล สมาทานศีล และถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม ปิ่นโตภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูป จากวัดอยู่ดีบำรุงธรรม เขตสายไหม กรุงเทพฯ จากนั้น อธิบดีกรมการข้าวจึงนำคณะบุคลากรกรมการข้าวร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป จากวัดอยู่ดีบำรุงธรรม วัดลาดปลาเค้า และวัดบางบัวทอง และในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการข้าวได้เป็นผู้นำในการกล่าวขอพรปีใหม่จากคณะที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว โดยมี นายอภิชาติ พงศ์ศรีหดุลชัย อดีตอธิบดีกรมการข้าวคนแรกหลังจากกรมการข้าวได้สถาปนาขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2549 เป็นผู้กล่าวให้พรแก่บุคลากรกรมการข้าว ที่เป็นข้อคิด สร้างกำลังใจแก่บุคคลากร และเกิดความรัก สามัคคี ร่วมมือขับเคลื่อนภารกิจของกรมการข้าวในการพัฒนาข้าวและชาวนาให้ประสบผลสำเร็จ

 

สร้างสรรค์ ดีรื่น : ภาพ

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว