รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารสำนักงานกรมการข้าว

h 4001aaaรมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารสำนักงานกรมการข้าว

รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
ณ  อาคารสำนักงานกรมการข้าว

26.12.59 www1

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ กรมการข้าว นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่  ณ  อาคารสำนักงานกรมการข้าว เป็นวันแรก ทั้งนี้ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการข้าว ได้แก่ องค์แม่โพสพ  ศาลพระภูมิ  และศาลเจ้าที่  จากนั้นรับมอบแจกันแสดงความยินดีจากนายอนันต์  สุวรรณรัตน์  อธิบดีกรมการข้าว และเป็นประธานการประชุมการวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 และเป็นประธานการประชุมงานด้านเกษตรอินทรีย์ ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว  จากนั้นเวลาประมาณ 14.30 น. เดินทางตรวจเยี่ยมและชมงานเทศกาลของขวัญจากข้าว  ณ บริเวณงานเทศกาลของขวัญจากข้าว  ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยข้าวคุณภาพ ณ บริเวณโรงเรียนข้าวและชาวนา  กรมการข้าว