อธิบดีกรมการข้าว เยี่ยมสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

IMG 7657อธิบดีกรมการข้าว เยี่ยมสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

dd01

อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

          เมื่อเร็วๆ นี้ อธิบดีกรมการข้าวและคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามสถานการณ์และปัญหา อุปสรรคในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน