กรมการข้าวเร่งพัฒนา Existing Smart Farmer ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ปี 2562 ตั้งเป้ากว่าหมื่นคน

H 24.12.61sกรมการข้าวเร่งพัฒนาExisting Smart Farmer ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ปี 2562 ตั้งเป้ากว่าหมื่นคน

 

m 24.12.61s

m 24.12.61.2s 

กรมการข้าวเร่งพัฒนาExisting Smart Farmer 

ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ ปี 2562 ตั้งเป้ากว่าหมื่นคน

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิสเรสซิเด้น อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมการข้าว ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม Smart Farmer ปี 2562 หลักสูตร "การฝึกอบรมเกษตรกร  Existing Smart Farmer" เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ(Model Smart Farmer) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 135 คน คาดว่าจะพัฒนา Existing  Smart Farmer ให้ผ่านการประเมินเป็นเกษตรกรต้นแบบด้านข้าวได้ พร้อมกันนี้ยังสามารถพัฒนาสมรรถนะของ Existing Smart Farmer ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตการแปรรูปการตลาดและการใช้เทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสินค้าข้าวและเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างชาวนา  และองค์กรชาวนาอย่างยั่งยืนต่อไป