อธิบดีกรมการข้าวรับรางวัลธรรมาภิบาลต้นแบบ ปรม.17

49099486 1992954994125256 8299367440106651648 oอธิบดีกรมการข้าวรับรางวัลธรรมาภิบาลต้นแบบ ปรม.17

 

aa01

อธิบดีกรมการข้าวรับรางวัลธรรมาภิบาลต้นแบบ ปรม.17

          วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัล โฮเต็ล กรุงเทพฯ ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลต้นแบบ ปรม. จากชมรม ปรม. โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบรางวัล ภายหลังจากจบการศึกษาการเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งอธิบดีกรมการข้าวได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้การบริหารงานด้วยแนวคิด “ร่วมคิด ร่วมทำวันนี้ให้ดีที่สุด ด้วยธรรมาภิบาล เพื่อความสุข ความสำเร็จขององค์การอย่างยั่งยืน” จนได้รับรางวัลดังกล่าว