อธิบดีกรมการข้าว กล่าวปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561 พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน

2561 12 21 BB 1อธิบดีกรมการข้าว กล่าวปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561 พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน

2561 12 21 bb01

 

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561 พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ร่วมงาน

 

               วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561 เรื่อง การปฏิรูปข้าวไทย : ถึงเวลาหรือยัง