อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561

2561 12 21 A 2อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561

2561 12 21a01

อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561

           วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2561 เรื่อง “การปฏิรูปข้าวและชาวนาไทย : ถึงเวลาหรือยัง” โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีฯ และได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข้าวไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” พร้อมกันนี้มีพิธีมอบรางวัลจากโครงการมูลนิธิฯ ได้แก่ โครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ครั้งที่ 2 และโครงการประกวดเรียงความ “เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ”