กรมการข้าว เปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ชูแนวคิด “ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง”

DSC 0805กรมการข้าว เปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ชูแนวคิด “ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง”

 

กรมการข้าว เปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)
ชูแนวคิด “ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง”

2561 12 19 000

 

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานพันธมิตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้จัดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ระหว่างวันที่ 19 - 24  ธันวาคม 2561 ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ข้าวไทย สู่กระแสนิยม เชื่อมโยงตลาด เพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยววิถีชุมชนข้าวไทย เพื่อให้คนไทยและชาวต่างชาติเห็นคุณค่าของข้าวไทยที่ดีกว่าข้าวอื่นๆ ทั่วโลกในมิติต่างๆ พร้อมเชื่อมโยงข้าว และข้าวตลาดเฉพาะ ผลิตภัณฑ์จากข้าวระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการพบผู้บริโภคข้าวเมืองกรุงและนักท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าข้าว ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญด้านการรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าว และรายได้ของชาวนาไทย โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามแนวนโยบาย “การตลาดนำการผลิต”

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง” เป็นการจัดงานผนวกกับมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบวัฒนธรรม วิถีข้าว วิถีไทย ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของดีทั่วทุกภาค ร้านอาหารหลากหลาย ทั้งอาหารปรุงสุก อาหารแปรรูป และนวัตกรรมจากข้าว สะท้อนวัฒนธรรม ที่แสดงถึง วิถีข้าว วิถีไทย อัตลักษณ์ ของชุมชนในแต่ละภาค เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ซึ่งได้รวบรวมข้าว และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน สินค้า OTOP ทุกภูมิภาค และสินค้านวัตกรรม อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน มาจัดแสดงและจำหน่าย

          นอกจากนี้ ยังมีลานวัฒนธรรมข้าวไทย  แสดงถึงความผูกพันข้าวกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับข้าว การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน อาทิ วงดนตรีพื้นบ้าน การแข่งขันเพื่อสร้างสีสัน และอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวนา  กิจกรรมการประกวดแข่งขันสุดยอดข้าวอร่อยประจำงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ประเภทข้าวเจ้า และข้าวเหนียว  ชิงถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และไฮไลท์ของงานมีการจัด Landmark พื้นที่กว่า 400 ตารางเมตรโดยจำลองท้องทุ่งนา กองฟาง เถียงนา สะพานทางเดินไม้ไผ่ และหุ่นฟางข้าวหลากหลายรูปแบบ ให้นักท่องเที่ยวบันทึกภาพแห่งความประทับใจและความทรงจำที่ได้มาร่วมงานเทศกาลข้าวไทยในปีนี้

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายภายในงานเป็นข้าวตลาดเฉพาะ และข้าวเฉพาะถิ่นคุณภาพสูงผ่านระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน Q ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI เป็นต้น ดังนั้น ในโอกาสใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงขอเชิญชวนให้คนไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเป็นของขวัญส่งความสุขให้กันต่อไป ซึ่งงานเทศกาลข้าวไทย (Thai Rice Festival 2018) ถือเป็นงานส่งความสุขปีใหม่ 2562 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบให้เกษตรกร และประชาชน