กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ 4 ภาค งานเทศกาลข้าวไทย 2561

DSC 0295กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ 4 ภาค งานเทศกาลข้าวไทย 2561

กรมการข้าวร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ 4 ภาค

งานเทศกาลข้าวไทย 2561

2561 12 19 02

2561 12 19 01

 

        วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ลานคนเมือง บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ 4 ภาค พร้อมด้วย นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 49 รูป สำหรับการทำบุญตักบาตรข้าวใหม่ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 24 ธันวาคม 2561 ณ ลานคนเมือง บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้น ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน