นายกตู่ร่วมกิจกรรม "Road Show" ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลข้าวไทย 2561

DSC 9837นายกตู่ร่วมกิจกรรม "Road Show" ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลข้าวไทย 2561

Presentation1

            

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) อธิบดีกรมการข้าว (ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล) พร้อมคณะผู้บริหารกรมการข้าว และกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านสะพานยี่หน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีไทยไร่ส้ม) เข้าพบนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ) เพื่อประชาสัมพันธ์งานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานเทศกาลข้าวไทย 2561 หรือ “ROAD SHOW” ได้นำตัวอย่างสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน Q ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI ข้าว GAP
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ที่มาร่วมจำหน่ายภายในงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (T
hai Rice Festival 2018) ที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง” ในระหว่างวันที่ 19 – 24 ธันวาคม 2561 ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เวลา 10.00 น. – 22.00 น.

นอกจากนี้ยังได้นำกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านสะพานยี่หน อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีไทยไร่ส้ม) กลุ่มเกษตรกรที่ต้องการอนุรักษ์วิถีการทำนาตามบรรพบุรุษ ณ ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มาสาธิต “ตำข้าวเม่า” ด้วยครกโบราณ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจ และร่วมตำข้าวเม่ากับเกษตรกร โดยข้าวที่นำมาตำนั้นเป็นข้าวพันธุ์หอมปทุม ระยะข้าวเต็มเมล็ด (ชื่อภาษาถิ่นเรียกว่า ข้าวลำลา) ปลอดสารพิษ ที่แช่น้ำไว้ 4 – 5 ชั่วโมง มาคั่วกับไฟ แล้วใส่ครกตำอย่างรวดเร็ว นำมาฝัดแยกกาก รับประทานคู่กับมะพร้าวขูด ซึ่งจะมีตัวอย่างของข้าวเม่าพร้อมรับประทานร่วมกับชาใบข้าว

เกษตรกรชุมชนบ้านสะพานยี่หน เป็นกลุ่มชุมชนไทยทรงดำหรือโซ่ง ที่อยู่ก่อนถึงทางเข้าเขาวัง
ในเขต อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ที่มีความแตกต่างจากชาวไทยทรงดำที่อื่น เนื่องจากในอดีตกลุ่มชุมชนไทยทรงดำที่บ้านสะพานยี่หน เป็นโซ่งที่มีความประพฤติดีเป็นพิเศษ จนได้รับการคัดเลือกเป็น
“เด็กชา” (ข้าราชการชั้นผู้น้อย ที่ทำงานรับใช้อยู่ในสังกัดกรมมหาดเล็ก) หามเสลี่ยง ขึ้นลงเขาพระราชวังพระนครคีรี รับใช้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และทรงได้ไว้วางพระราชหฤทัย
จากเบื้องหลังความสำเร็จในการก่อสร้างพระราชวังบนเขาสมนที่เมืองเพชร หรือพระนครคีรี ซึ่งได้เกณฑ์ชาวโซ่งมาเป็นแรงงาน ซึ่งความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษนี้ ทำให้เกษตรกรชุมชนบ้านสะพานยี่หน (วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอนุรักษ์วิถีไทยไร่ส้ม) จึงต้องการที่จะดึงชุมชนที่เปลี่ยนแปลงด้วยกระแสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปได้กลับเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยทรงดำหรือโซ่ง ในพื้นที่ให้กลับมาอนุรักษ์วิถีการทำนาแบบโบราณ และนำประเพณี การละเล่นที่สูญหายไปในอดีตกลับฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้ง ดั่งเช่น ประเพณีการโยนข้าวเม่า ที่ทำให้คู่หนุ่มสาวชาวนาได้มาพบกัน จึงเป็นที่มาของการตำข้าวเม่า ที่จะได้นำมาแสดงวิถีชาวนาในกลุ่มของเกษตรกรนี้ ซึ่งจะพบและเรียนรู้เรื่องราววัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยทรงดำหรือโซ่ง จ.เพชรบุรีนี้ได้ที่ลานวัฒนธรรม ในงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

                                                                                         

ข่าวโดย อุมา ประสิทธิ์วัฒนเสรี