กรมการข้าว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ช่วยกันรักษาความสะอาด

h 15.12.61 กรมการข้าวร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ช่วยกันรักษาความสะอาด

m15.12.61s

กรมการข้าว ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์
“คน รัก คลอง” ช่วยกันรักษาความสะอาด

           เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” พร้อมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายพระราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง     นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ทำเนียบรัฐบาล และนำคณะผู้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ออกจากทำเนียบรัฐบาล เลียบคลองเปรมประชากร ไปสิ้นสุดที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รวมเป็นระยะทาง ๕.๔ กิโลเมตร

ในการนี้ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิเช่น นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง” ... “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ อุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และ    สืบสานพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อสร้างการตระหนักรู้และจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลองเพื่อสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเห็นชอบให้ในแต่ละจังหวัดกำหนดลำน้ำ/ลำคลองเป้าหมาย เพื่อร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวพร้อมกัน       ทั่วประเทศอีกด้วย

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว : รายงาน