กรมการข้าวเปิดงาน “กินข้าวใหม่ เคล้าปลามันฯ” ยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงข้าวแปลงใหญ่สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

H2กรมการข้าวเปิดงาน “กินข้าวใหม่ เคล้าปลามันฯ” ยิ่งใหญ่ เชื่อมโยงข้าวแปลงใหญ่สู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Presentation4

วันที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว ร่วมงานพิธีเปิดกินข้าวใหม่ เคล้าปลามัน ฟัน แอนด์ ฟินกับหุ่นฟาง @ ราชบุรี โดยมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน ท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานทั้งจากกรมการข้าว และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนเกษตรกรที่มาร่วมงานอย่างคึกตัก

การจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากในแต่ละปีหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวแล้วมีตอซังและฟางข้าวเหลือเป็นจำนวนมาก กรมการข้าวและจังหวัดราชบุรีจึงมีแนวคิดที่สอดคล้องกันในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนภายในจังหวัดราชบุรี ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมการจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2561 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงผลการประกวดหุ่นฟางข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่ใน จ.ราชบุรี การจัดนิทรรศการของกรมการข้าว หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การออกร้านของดีจังหวัดราชบุรีกว่า 50 ร้าน ซึ่งรวมถึงร้านจำหน่ายข้าวสารที่เก็บเกี่ยวใหม่ในฤดูกาลนี้ของกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตการแปรรูปเมนูอาหารคาวหวานจากข้าวพันธุ์ต่างๆ การล่องเรือชมทุ่งดอกบัวแดงซึ่งเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ที่สวยงานของจังหวัดราชบุรี การจัดนิทรรศการ เป็นต้น

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีก่อตั้ง เมื่อปี 2500 ที่มีบทบาทและความสำคัญกับการ วิจัยและพัฒนาข้าว และเป็นที่พึ่งของชาวนามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษตร ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักเชื่อมภาคกลางและภาคใต้ เหมาะสมต่อการให้บริการชาวนา เกษตรกร และประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์คุณค่าของข้าวไทย ข้าวของดีราชบุรี และยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาด้วยการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลผลิตข้าวที่ตนได้อุสาหะวิริยะปลูกผลิตมาด้วยความตั้งใจ และจะส่งเสริมให้ผู้เยี่ยมชมงานได้มีแนวคิดในการเติมเต็มการเสริมสร้างรายได้ด้วยฟางข้าว ภูมิใจในบทบาทของศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีที่นอกจากให้บริการด้านวิชาการแล้ว ยังพัฒนาให้บริการเป็นท่องเที่ยวเชิงการเกษตรได้เป็นดี

การจัดงานนี้ จึงเป็นผลดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกรมการข้าว และเป็นโอกาสดีให้กรมการข้าวได้ให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด และดำเนินตามแนวทางการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งถือเป็นศาสตร์และศิลป์ที่พ่อรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้เราทุกคน และขอให้บุคลากรทุกคนของกรมการข้าวได้ตั้งใจและถือปฎิบัติอย่างแน่วแน่และมั่นคงต่อไป.

ณภิญา มุสิกะรักษ์ : ข่าว

วชิรวิทย์ บุญสุข : ภาพ