กรมการข้าวร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ เชิญชวนคนไทยอุดหนุนข้าวคุณภาพดีจากชาวนา ในเทศกาลของขวัญจากข้าว 19-30 ธ.ค. นี้

h 19.12.59กรมการข้าวร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ เชิญชวนคนไทยอุดหนุนข้าวคุณภาพดีจากชาวนา ในเทศกาลของขวัญจากข้าว 19-30 ธ.ค. นี้

 

 

กรมการข้าวร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่

เชิญชวนคนไทยอุดหนุนข้าวคุณภาพดีจากชาวนา

ในเทศกาลของขวัญจากข้าว 19-30 ธ.ค. นี้

 19.12.59 s

 

กรมการข้าวร่วมส่งความสุขให้ประชาชนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตามนโยบาย
“ส่งความสุขปีใหม่ 2560 จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยเทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 30 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าวภายใต้แนวคิด “สืบสานข้าวไทย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยได้เห็นความสำคัญ รู้คุณค่าของข้าว และได้บริโภคข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าข้าวสู่ผู้บริโภค  

 

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า กิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์เด่นทั้งข้าวสารคุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพที่มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม และบริการจัดกระเช้าสำหรับส่งมอบเป็นของขวัญในเทศกาลพิเศษนี้ ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานได้ร่วมชิมข้าวพันธุ์ต่างๆ ทั้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวหลากสีที่แสนอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการ พร้อมรับชมการสาธิตและชิมอาหารจากข้าว เช่น ขนมช่อม่วง ข้าวตู ซูชิจากข้าว สมูตตี้ข้าวกล้อง รวมถึงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับข้าวคุณค่าทางโภชนาการสูง และกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ของขวัญจากส่วนต่างๆ ของข้าว แกลบ ฟาง เช่น พวงกุญแจ กรอบรูป ภาพประดิษฐ์จากฟางข้าวและเมล็ดข้าว ซึ่งเป็นการนำส่วนต่างๆ ของข้าวเพิ่มมูลค่าให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้

 

 

ในส่วนของร้านค้า ประกอบด้วย ร้านสวัสดิการกรมการข้าว ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม และร้านค้าของเกษตรกรและผู้ประกอบการ อาทิ วิสาหกิจศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์ วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร สหกรณ์การเกษตรพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝาง จังหวัดหนองคาย กลุ่มอินทรีย์บ้านยางน้อย จังหวัดยโสธร กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ธาตุทอง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์จากข้าวมาจัดจำหน่าย ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวสินเหล็ก ข้าวหอมกระดังงา ข้าวพญาลืมแกง ข้าวไรซ์เบอรี่ น้ำมันรำข้าว น้ำข้าวกล้องพาสเจอร์ไรส์ ข้าวแต๋น กระยาสารท รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว เช่น ครีมบำรุงผิว สบู่ แชมพู ครีมอาบน้ำ เป็นต้น โดยจำหน่ายในรูปของขวัญของฝากต่างๆ เช่น กระเช้าข้าวเพื่อสุขภาพ กระเช้าเครื่องดื่มจากข้าว กระเช้าขนมจากข้าว กระเช้าข้าวมงคล ซึ่งได้คัดสรรสินค้าคุณภาพหลากหลายชนิดจากแหล่งผลิตทั่วประเทศมาจำหน่ายพร้อมบริการจัดกระเช้าสวยงามในราคายุติธรรม

 

 

กรมการข้าว ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมชิม-ช้อปสินค้าข้าวคุณภาพจากเกษตรกรเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในเทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 19 - 30 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าว แล้วพบกันนะคะ...

 

สร้างสรรค์ ดีรื่น  :  ภาพ

วริศรา ทรัพย์เกษม   :  รายงาน