อธิบดีกรมการข้าวร่วมเป็นสักขีพยาน MOU ความร่วมมือทางการเกษตรรัฐบาลไทย-แอฟริกาใต้

70443อธิบดีกรมการข้าวร่วมเป็นสักขีพยาน MOU ความร่วมมือทางการเกษตรรัฐบาลไทย-แอฟริกาใต้

A1 28112561

อธิบดีกรมการข้าวร่วมเป็นสักขีพยาน MOU

ความร่วมมือทางการเกษตรรัฐบาลไทย-แอฟริกาใต้

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย กับ กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งด้านวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และพัฒนาด้านการตลาด

ในโอกาสนี้ นาย เซนเซนิ ชอกวาน่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เข้าเยี่ยมคารวะ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งครบรอบ 25 ปีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีกับกระทรวงเกษตรป่าไม้และการประมง สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยในการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวหอมมะลิ ซึ่งแอฟริกาใต้มีความต้องการจะเพิ่มปริมาณการนำเข้าข้าวจากไทยมากขึ้น ทั้งยังสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรในหลายด้าน เช่น ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การชลประทาน การใช้ที่ดิน สหกรณ์ สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรฐานอาหาร เป็นต้น