ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

DSC 7751ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

 

ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมการข้าวคนใหม่

bbb11

ccc11

ddd11

           วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เนื่องในโอกาสที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว