กรมการข้าวพบเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านทุ่ม เพื่อติดตามการดำเนินงานและ สอบถามปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนางานให้ขึ้น

h183805กรมการข้าวพบเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านทุ่ม เพื่อติดตามการดำเนินงานและ สอบถามปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนางานให้ขึ้น

 

กรมการข้าวพบเกษตรกรนาแปลงใหญ่บ้านทุ่มเพื่อติดตามการดำเนินงาน
และสอบถามปัญหาอุปสรรคเพื่อพัฒนางานให้ขึ้น

aaa01

aaa02

 

         เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1. ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมการข้าว พร้อมด้วยนายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น. เดินทางพบปะกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น นำโดยนายอภิโชค ทัพซ้าย ประธานกลุ่ม พร้อมผู้แทนสมาชิกจำนวนหนึ่งจากทั้งหมด 148 ราย

กลุ่มนาแปลงใหญ่ต.บ้านทุ่ม ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) กับกรมการข้าว. กลุ่มเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2559. ปัจจุบัน มีสมาชิก148ราย. พื้นที่ 707ไร่ กลุ่มได้รับการสนับสนุนเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว. เมล็ดข้าวพันธุ์ดี และองค์ความรู้การเพาะปลูกข้าวจากกรมการข้าวอย่างสม่ำเสมอตลอดมา จากเดิมกลุ่มใช้วิธีการหว่านเมล็ดพันธุ์ซึ่งมีปัญหาใช้เมล็ดพันธุ์จำนวนมาก ต้นทุนการผลิตสูง แต่ปัจจุบันใช้วิธีหยอดสามารถลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ได้มาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง. รวมทั้งลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง. และยังสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวด้วย ที่สำคัญคือมีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าได้มากขึ้น